Handelsbetingelser LIVE STREAM NORDIC ICE GAMES 2024

NORDIC ICE GAMES 2024 by Istølt Frederikshavn (IF)

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra IF og i forbindelse med NORDIC ICE GAMES 2022 og 2023 og 2024, samt NORDIC ICE GAMES LIVE STREAM. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og IF.

Dokumentation og vejledning

Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra IF. Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra IF, er denne af vejledende art.

Risikoen for varerne

Risikoen for varer købt på IF overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet.

Reklamation

Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra IF, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det en din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til IF. I forbindelse med forbrugerklager vedr. vare- og serviceindkøb henvises i øvrigt til ODRs digitale platform. Ved fejl i forbindelse med modtagelse af LIVE STREAM skal henvendelse rettes til jmm@istoelt.dk

Pris og betaling

Det er muligt at købe NIG2023 LIVE STREAM via vores hjemmeside. 

OBS: Det er ikke muligt at betale via bankoverførsel – kun via den ovenfor nævnte udbyder.

Fortrydelsesret og refundering

I henhold til forbrugeraftalelovens § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2A er køb af LIVE STREAM ikke omfattet af fortrydelsesretten, og købte adgang kan derfor hverken afbestilles eller byttes til andre ydelser.

Aflysning

Hvis IF af ukendte, men dokumenterbare årsager, f.eks. af sikkerheds- sundheds- eller vejrmæssige årsager, i forhold til sikkerhed for publikum, personale, heste og ryttere, eller ved f.eks. beordring fra myndigheder, bliver nødt til at standse arrangementet, refunderes billetkøbet ikke. En evt. delvis kompensation vil blive meddelt billetkøber direkte. I tilfælde af aflysning inden datoen for afholdelse IF er det op til arrangøren at yde eventuel refundering, og i sådanne tilfælde vil betaling for acces til LIVE STREAM dog som udgangspunkt, altid blive refunderet til billetkøber. Provisions andelen af betalingen for LIVE STREAM NIG 2023, som opkræves af den aktuelle udbyder service, samt eventuelle forsendelsesomkostninger refunderes ikke. I tilfælde af aflysning kan du via nedenstående mail kontakte IF for mere information.

Vejrmæssig – udsættelse / aflysning af IF / udskiftning af deltagere

Hvis konkurrencen aflyses efter at være gået igang, dvs. har de første konkurrerende deltagende ekvipager været på isen foran dommerne, ombyttes/refunderes betalingen for LIVE STREAM NIG2023 ikke. I sjældne tilfælde kan det ske, at heste, ryttere mv. af forskellige årsager, kan blive udskiftet med andre eller udeblive, sker dette udløser det ikke refundering af betaling for LIVE STREAM NIG2023.

Fotografering og video optagelse

Det er total forbudt at affotografere og/eller optage video eller lyd fra denne LIVE STREAM forestilling. Overholdes dette ikke vil man blive retsforfulgt. Alene fotografer/journalister mm., akkrediteret med skriftlig tilladelse fra IF, må dokumentere, (optage video, fotos mv.) af/fra IF / NORDIC ICE GAMES samt af NORDIC ICE GAMES 2022 LIVE STREAM.

NORDIC ICE GAMES by Istølt Frederikshavn 

Milrimvej 93, 9981 Jerup 

jmm@istoelt.dk